Contact Us
Zhejiang Jiali Technology Co.,Ltd
Address:Guali Town,Xiao shan,Hangzhou,Zhejiang Province,china
Tel:+86-571-82565066
Fax:+86-571-82565062
URL:en.jlkjgroup.com
E-Mail:frank@jlkjgroup.com
Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.
Business Department
Tel:+86-57182565803
Fax:+86-571-82565810
E-Mail:lewis@jlkjgroup.com

QC department
Tel:+86-571-82565050
Fax:+86-571-82565810
E-Mail:jfjsk@jlkjgroup.com
Zhejiang jiali explosive proof special vehicle technology Co.,Ltd
Address:Guali Town,Xiao shan,Hangzhou,Zhejiang Province,china
Tel:+86-571-82565066
Mobile:0086-15990141461
Fax:+86-571-82565062
E-Mail:frank@jlkjgroup.com
Zhejiang Jiali Technology Development & Research GmbH
Address:Scheffelstr.33 Wuppertal D-42327 Germany
Tel:+49/202/97645-12
Mobile:+49/175/7432351
Fax:+49/202/97645-22
URL:http://www.beotechnic.de
E-Mail:m.koeddl@technic.de

Contact Us
Product Catalog